885 200 500

22 578 10 90

  Pielęgnacja i renowacja drewna produktami
    SIGMA COATINGS

Chcąc na długi czas zachować naturalne piękno drewna musimy je
chronić przed oddziaływaniem niszczących czynników zewnętrznych
przy pomocy optymalnie dobranych i profesjonalnie nałożonych
powłok malarskich.Na skutek zmian wilgotności lub temperatury elementy drewniane zmieniają swe pierwotne wymiary (proces pęcznienia lub kurczenia się). Dlatego też przed farbami i lakierami chroniącymi stolarkę z drewna stawia się bardzo wysokie wymagania,
najistotniejsze to:

• wysoka elastyczność
• wysoka przepuszczalność dla pary wodnej

Przemysłowe farby do malowania drewnianych okien i drzwi
stanowią efektywną barierę chroniącą przed wpływami
niekorzystnych czynników atmosferycznych, pozwalającą
jednocześnie na aktywne oddychanie drewna.
Drewno w oknie dąży do uzyskania stanu równowagi higroskopijnej, przejmuje wilgoć z powietrza w pomieszczeniu i transportuje
ją na zewnętrzną pomimo warstwy farby zabezpieczającej ramę
okienną z obu stron.
Zdolność do przewodzenia wilgoci ma potrójną zaletę:

• w drewnie nie gromadzi się wilgoć
• klimat w mieszkaniu poprawia się
• drewno nie wysycha i pozostaje elastyczne

Z tych właśnie przyczyn do malowania stolarki drewnianej
stosujemy tylko i wyłącznie ekologiczne systemy akrylowych
farb wodorozcieńczalnych. Produkty przemysłowe do malowania
stolarki drewnianej nakładane są na elementy grubymi powłokami. Ponadto zawierają one specjalne filtry oraz pigmenty na bazie
tlenków żelaza absorbujące szkodliwe oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego. Pomimo tych zabezpieczeń na skutek wpływu czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, słońce, grad, śnieg)
powłoka malarska jest poddawana ciągłemu procesowi niszczenia,
co w konsekwencji powoduje iż jej nominalna grubość ulega zmniejszeniu.

  Efektywna pielęgnacja

Dzięki konsekwentnej konserwacji można znacząco wydłużyć
odstępy pomiędzy pracami renowacyjnymi. Zaleca się regularne stosowanie (2 x w roku) mleczka do pielęgnacji powłoki malarskiej Sigma Protector. Nakładając ten materiał na zewnętrzne
powierzchnie ram uzyskujemy "efekt pasty do butów".
Po wyschnięciu cienka warstwa wosków pozostaje na powierzchni powłoki malarskiej stanowiąc dodatkową barierę spowalniającą
proces jej niszczenia. Dodatkowo warstwa naniesionego mleczka
jest w stanie "zamknąć" mikropęknięcia w powłoce farby znacząco utrudniając migrację wilgoci w głąb ram okiennych.
Stosując regularnie mleczko do konserwacji Sigma Protector
jesteście Państwo w stanie utrzymać wasze okna w stanie nie wymagającym malowania farbami renowacyjnymi nawet przez
okres 6 do 8 lat.

  Malowanie renowacyjne

Niestety każda powłoka malarska ulega zniszczeniu pod wpływem warunków zewnętrznych. Im są one trudniejsze (częste opady, silne
nasłonecznienie, i silne wiatry) tym procesy erozji farby przebiegają
szybciej. Malowanie renowacyjne ma na celu doprowadzenie
do odzyskania przez powłokę swej nominalnej grubości utraconej
z upływem czasu.
Malowanie renowacyjne należy przeprowadzać zanim farba chroniąca okna ulegnie spękaniu i utraci swoją szczelność, a w głąb drewna zacznie wnikać woda powodując sinicę, rozwoju grzybów gnilnych
lub inne trudno odwracalne zmiany. Jeśli malowanie renowacyjne zostanie przeprowadzone we właściwym czasie, kiedy farba
na oknach nie jest jeszcze spękana i nie łuszczy się, to zabieg ten
jest bardzo prosty, nie zabiera wiele czasu i może być traktowany
jako weekendowy relax pana domu.

  Jak przeprowadzić malowanie renowacyjne

• Skrzydła i ościeżnice od strony zewnętrznej przeszlifować
  papierem lub gąbką ścierną o granulacji 200-240.


• Wyszlifowane elementy starannie odkurzyć a następnie wytrzeć
  z pyłu po szlifowaniu wilgotną szmatką.


• Po wyschnięciu pomalować 2x lakierem renowacyjnym
  Sigmalife DS Acryl w wybranym kolorze (powłoki lazurowe),
  lub Sigmatorno Satin (powłoki kryjące).


• Malowanie renowacyjne najlepiej przeprowadzać w wiosenny
  pogodny dzień.

885 200 500
22 578 10 90
Al. Jerozolimskie 200
02-485 Warszawa
© SŁOWIŃSCY SP.J