885 200 500

22 578 10 90

  Marconi Max

Okno otwierane do wewnątrz

•  Charakterystyka

Okno Marconi Max jest zmodyfikowaną pod względem cieplnym
wersją okna Marconi. Część drewniana ma grubość 68 mm.
Poprzez wprowadzenie nowej konstrukcji skrzydła możemy w tej
kombinacji stosować 2 komorowe pakiety szybowe o gr. 44 mm.
To ulepszenie pozwoliło zastosować w oknach Marconi Max
jako standard szyby o współczynniku przenikalności ciepła
Ug = 0,6 W/m2K. Dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy doskonały
parametr izolacyjności dla okna referencyjnego na poziomie
Uw= 0,9 W/m2K. Ekonomiczna budowa okno Marconi Max pozwala
uzyskać bardzo dobrą relację ceny do parametrów termicznych
i własności użytkowych.

•  Konstrukcja

Jednoramowa, przekrój ramy i skrzydła 68 x 80 mm.
Dowolny kształt i rozmiar okna o ile jest technicznie możliwy.

•  Materiał

Kantówka trójwarstwowo klejona, jednorodna lub łączona na długości. Drewno sosna, mahoń meranti, dąb.

•  Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna dla pakietu standardowego Rw = 31 dB.

Pakiety szybowe o podwyższonej dźwiękochłonności (opcja)
w zakresie Rw = 34-42 dB w zależności od wybranego zestawu szybowego.

•  Przenikalność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła dla okna o wymiarze testowym
Uw - 0,8 W/m2K

•  Szklenie

Zestaw 3 – szybowy, dwukomorowa (4-16Ar-4-16Ar-4), pakiet 44mm, współczynnik przenikania ciepła Ug = 0,5 W/m2K (EN-PN  673) przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem

Szyby ornamentowe, bezpieczne, przeciwsłoneczne - opcja.

Maksymalna grubość zespolenia wynosi 44mm.

Ramka dystansowa "ciepła" - opcja.

•  Szprosy

Wiedeńskie (naklejane drewniane/aluminiowe + wewnętrzne
aluminiowe szerokości 22, 32, 42mm), międzyszybowe,
konstrukcyjne szerokości 80mm.

•  Okucia

Obwiedniowe Roto NT z mikrorozszczelnianiem i  zaczepem antywłamaniowym.

Blokada błęnego położenia klamki - opcja.

Okucia antywłamanianowe - opcja.

•  Sposób otwierania

R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno - uchylne).

•  Kolor

Transparentne zgodnie z wzornikiem kolorów Sigma Coatings.
Kryjące zgodnie z wzornikami kolorów RAL i NCS.
Malowanie w systemie 4 powłokowym. Impregnat, grunt, międzywarstwa, farba nawierzchniowa.

•  Uszczelki

4 uszczelki wciskane o profilu zamknietym z TPE produkcji Deventer
lub Primo.

Kolor uszczelki dobrany do koloru stolarki.

Uszczelnienie szyb: dwustronna uszczelka wciskana o gr. 3mm,
czarna, firmy Deventer.

•  Okładzina Aluminium

Okładzina aluminiowa cięta pod kątem 45°. Łączona w narożach
i zagniatana. Kolor wg RAL. Firma Aluron.

•  Klamki

Klamka secustik Hoppe Atlanta w kolorze białym, srebrnym, oliwka.

Klamka z kluczykiem w kolorach jak wyżej - opcja.

Klamka z przyciskiem w kolorach jak wyżej - opcja.

•  Gwarancja

Firma Słowińscy sp. j. udziela 5-letniej gwarancji na wykonane
roboty i użyte materiały. Z pięcioletniego okresu gwarancji
wyłączone są powłoki malarskie (3 lata dla farb kryjących i 2 lata
dla farb transparentnych). Szczegółowe informacje w ogólnych warunkach sprzedaży firmy Słowińscy sp.j.

885 200 500
22 578 10 90
Al. Jerozolimskie 200
02-485 Warszawa
© SŁOWIŃSCY SP.J