885 200 500

22 578 10 90

  Thermax

Okno otwierane do wewnątrz

•  Charakterystyka

Okno THERMAX jest rozwinięciem naszego podstawowego
systemu okien drewniano-aluminiowych. Część drewniana okna
ma grubość 88 mm, co pozwala na instalowanie bardzo grubych pakietów szybowych. Standardowym wyposażeniem okna
THERMAX jest zestaw 3 szyb o współczynniku przenikania
ciepła Ug = 0,5 W/m2K. Dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy doskonały parametr izolacyjności dla okna referencyjnego
na poziomie Uw= 0,8 W/m2K.

•  Konstrukcja

Jednoramowa, przekrój ramy i skrzydła 88x80mm.
Dowolny kształt i rozmiar okna o ile jest technicznie możliwy.

•  Materiał

Kantówka trójwarstwowo klejona, jednorodna lub łączona na długości. Drewno sosna, mahoń meranti, dąb.

•  Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna dla pakietu standardowego Rw = 31 dB.

Pakiety szybowe o podwyższonej dźwiękochłonności (opcja)
w zakresie Rw = 34-42 dB w zależności od wybranego zestawu szybowego.

•  Przenikalność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła dla okna o wymiarze testowym
Uw - 0,8 W/m2K

•  Szklenie

Zestaw 3 – szybowy, jednokomorowa (4-18Ar-4-18Ar-4),
pakiet 48mm, współczynnik przenikania ciepła Ug = 0,5 W/m2K
(EN-PN  674), przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
 
Szyby ornamentowe, bezpieczne, przeciwsłoneczne - opcja.

Maksymalna grubość zespolenia wynosi 54mm.

Ramka dystansowa ciepła (kolor szary) - standard.

•  Szprosy

Wiedeńskie (naklejane drewniane/aluminiowe + wewnętrzne
aluminiowe malowane na RAL szerokości 22, 32, 42mm),
międzyszybowe, konstrukcyjne szerokości 80mm

•  Okucia

Obwiedniowe Roto NT z mikrorozszczelnianiem i  zaczepem antywłamaniowym.

Blokada błęnego położenia klamki - opcja.

Okucia antywłamanianowe - opcja.

•  Sposób otwierania

R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno - uchylne).

•  Kolor

Transparentne zgodnie z wzornikiem kolorów Sigma Coatings.
Kryjące zgodnie z wzornikami kolorów RAL i NCS.
Malowanie w systemie 4 powłokowym. Impregnat, grunt, międzywarstwa, farba nawierzchniowa.

•  Uszczelki

Wrębowa wciskana o profilu zamknietym z TPE produkcji
Deventer lub Primo. Kolor uszczelki dobrany do koloru stolarki.

Uszczelnienie szyb: dwustronna uszczelka wciskana o gr. 3mm, czarna, firmy Deventer.

•  Okładzina Aluminium

Okładzina aluminiowa cięta pod kątem 45°. Łączona w narożach
i zagniatana. Kolor wg RAL. Firma Aluron.

•  Klamki

Klamka secustik Hoppe Atlanta w kolorze białym, srebrnym, oliwka.

Klamka z kluczykiem w kolorach jak wyżej - opcja.

Klamka z przyciskiem w kolorach jak wyżej - opcja.

•  Gwarancja

Firma Słowińscy sp. j. udziela 5-letniej gwarancji na wykonane
roboty i użyte materiały. Z pięcioletniego okresu gwarancji
wyłączone są powłoki malarskie (3 lata dla farb kryjących i 2 lata
dla farb transparentnych). Szczegółowe informacje w ogólnych warunkach sprzedaży firmy Słowińscy sp.j.

885 200 500
22 578 10 90
Al. Jerozolimskie 200
02-485 Warszawa
© SŁOWIŃSCY SP.J